Enneagrammi ja itsetuntemus

Opi tuntemaan itsesi syvemmin ja ymmärtämään muita paremmin. Löydä uusia ulottuvuuksia kaikkiin työ- ja yksityiselämän kohtaamisiin.

Sana enneagrammi johtaa kreikan kielen sanoista ennea (‘yhdeksän’) ja gram (‘kuvio’). Ihmisluonteesta puhuttaessa enneagrammi auttaa ymmärtämään ihmisen motiivia, reaktioita, toiveita, odotuksia ja pelkoja. Itsetutkiskelu enneagrammin avulla on portti parempaan itsetuntemukseen ja toisten ymmärrykseen. Sillä on pitkät perinteet, ja se nojautuu vahvasti moderniin psykologiaan.

Enneagrammin voidaan ajatella kuvastavan erilaisia selviytymisstrategioita tai käyttäytymistyylejä. Enneagrammi-filosofian mukaan jokainen ihminen edustaa yhtä yhdeksästä persoonallisuuden päätyyleistä, joista kukin omaa itselleen ominaiset piirteet vahvuuksineen ja kehityskohteineen. Yksilön persoonallisuutta kuvaavia piirteitä saattaa kuitenkin löytyä useista tyyleistä, sillä ihmisiä ei ole valettu samasta muotista. Vastaavasti myöskään kaikki oman päätyylin ominaisuudet eivät välttämättä ole hallitsevia jokapäiväisessä elämässämme.

Järjestämme useita kursseja enneagrammiin liittyen. Tervetuloa lisäämään itsetuntemusta ja toisten ymmärrystä!