Global Leadership Profile

- johtamisen 360-arviointi

Tiedätkö sinä millä tasolla johtaminen on työyhteisössänne? Etsitkö toimivaa työkalua ja tukea johtajuuden kartoittamiseen ja kehitykseen?

Esimiestyöskentelyllä on valtava vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin, motivaatioon ja tehokkuuteen. Johtajat toimivat esimerkkinä työntekijöille ja vaikuttavat siten vahvasti sekä työyhteisön kulttuuriin että organisaation tulokseen.

Myös yksilön itsensä johtamisen taidoilla on vaikuttava merkitys sekä hänen oman työntekonsa että koko työyhteisön tuloksellisuuden kannalta.

Global Leadership Profile on työkalu, joka auttaa tehokkaasti määrittämään johtajuuden nykytilan työyhteisössänne. Selkeän verkkopohjaisen työkalun avulla arvioidaan esimies- ja johtotehtävissä olevien henkilöiden johtajuutta tarkastelemalla sekä johtajan sisäistä maailmaa että ulkoista käyttäytymistä eri näkökulmista. Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden huomioon ottaminen antaa laajan näkemyksen johtamisen nykytilaan.

Globel Leadership Profilen johtamisen 360 -arviointi tarjoaa nimensä mukaisesti erittäin kokonaisvaltaisen ymmärryksen yksilön johtajuudesta ja toimii siten ponnahduslautana kasvuun ja kehitykseen.

Johtajuutta tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta

Laadukas palaute on kaiken kehityksen keskiössä. Oman toiminnan tarkasteleminen objektiivisesti on haasteellista ellei jopa mahdotonta.

Keräämme palautetta esimieheltä, kollegoilta ja tiimiläisiltä. Global Leadership Profile -arviointiin osallistuvat arvioitavan lähiesimies sekä vähintään neljä kollegaa ja neljä tiimiläistä. Ellei tiimiläisiä ole, voi arviointiin osallistua sellaiset työntekijät, joiden kanssa henkilö tekee tiiviimmin töitä.

Tavoitteiden määrittely ulkopuolisen asiantuntijan avulla

Kun kaikki palautteet on kerätty, me autamme teitä arvioinnin palautteiden purkamisessa. Käymme tulokset läpi arvioinnin kohteena olleen henkilön kanssa yksilötasolla ja halutessanne myös tiimitasolla. Toimitamme Global Leadership Profile -arvioinnin tulokset selkeän raportin muodossa ja toimimme sparrailukumppanina tehokkaiden kehitysaskeleiden ja -tavoitteiden määrittämisessä.

Sopii kaikille työyhteisölle alasta riippumatta

Global Leadership Profile -työkalun hyödyntäminen ei ole toimialariippuvainen, vaan sopii mainiosti kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää johto- ja esimiestehtävissä toimivien työntekijöiden johtajuutta.

Koska johtajuudella ja esimiestyöskentelyllä on niin merkittävä vaikutus koko työyhteisön hyvinvointiin ja menestykseen, suosittelemme lämpimästi johtajuuden ja esimiestyöskentelyn tarkastelua kaiken kokoisille yrityksille, organisaatioille ja yhdistyksille toimialasta riippumatta.