Global Leadership Profile

- johtamisen 360-arviointi

Tiedätkö, millä tasolla organisaationne johtaminen on? Etsitkö toimivaa työkalua ja tukea johtajuuden kartoittamiseen ja kehitykseen työyhteisössänne? Silloin kannattaa tutustua Global Leadership Profileen. 

Esimiestyöskentelyllä on valtava vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin, motivaatioon ja tehokkuuteen. Johtajat toimivat esimerkkinä työntekijöille ja vaikuttavat vahvasti työyhteisön kulttuuriin ja organisaation tulokseen. Myös yksilön itsensä johtamisen taidoilla on vaikuttava merkitys niin hänen oman työntekonsa kuin koko työyhteisön tuloksellisuuden kannalta.

Global Leadership Profile on työkalu, joka auttaa määrittämään johtajuuden nykytilan työyhteisössänne

Global Leadership Profile on selkeä verkkopohjainen työkalu, jonka avulla arvioidaan esimies- ja johtotehtävissä olevien henkilöiden johtajuutta. Tämä tehdään tarkastelemalla johtajan sisäistä maailmaa, eli hänen ajatustensa ja tunteidensa kirjoa, sekä ulkoista käyttäytymistä eri näkökulmista. Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden huomioiminen antaa laajan näkemyksen johtamisen nykytilasta.

Kyseessä on johtamisen 360-arviointi, joka nimensä mukaisesti tarjoaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen yksilön johtajuudesta ja toimii siten ponnahduslautana henkilön kasvuun ja kehitykseen. 

Toimii myös tiimin sisäisen vuorovaikutuksen tutkimiseen

Maailmanlaajuisesti ja nyt myös Suomessa käytössä oleva työkalu soveltuu erinomaisesti myös tiimin sisäisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Moniin muihin työkaluihin verrattuna, Global Leadership Profile kertoo yksilön ulkoisen käytöksen lisäksi myös hänen sisäisestä motivaatiostaan, mikä auttaa häntä syventämään ymmärrystä niin omasta kuin muidenkin toiminnasta. Tästä johtuen työkalu on arvokas käyttöönotettava niin työyhteisössä kuin työyhteisössä. 

Johtajuutta tarkastellaan työyhteisön näkökulmasta

Laadukas palaute on kaiken kehityksen keskiössä. Oman toiminnan tarkasteleminen objektiivisesti on haasteellista ellei jopa mahdotonta. Tästä johtuen me keräämme palautetta esimiehiltä, kollegoilta ja tiimiläisiltä. 

Global Leadership Profile -arviointiin osallistuvat arvioitavan lähiesimies sekä vähintään neljä kollegaa ja neljä tiimiläistä. Ellei tiimiläisiä ole, voi arviointiin osallistua sellaiset työntekijät, joiden kanssa henkilö tekee tiiviimmin töitä.

Tavoitteiden määrittely ulkopuolisen asiantuntijan avulla

Kun kaikki palautteet on kerätty, me olemme apunamme arvioinnin palautteiden purkamisessa. Käymme tulokset läpi arvioinnin kohteena olleen henkilön kanssa yksilötasolla, mutta halutessanne myös tiimitasolla. 

Toimitamme Global Leadership Profile -arvioinnin tulokset selkeän raportin muodossa ja toimimme sparrailukumppanina tehokkaiden kehitysaskeleiden ja -tavoitteiden määrittämisessä.

Sopii kaikille työyhteisölle alasta riippumatta

Global Leadership Profile -työkalun hyödyntäminen ei ole toimialariippuvainen, vaan sopii kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka haluavat kehittää johto- ja esimiestehtävissä toimivien työntekijöiden johtajuutta.

Koska johtajuudella ja esimiestyöskentelyllä on merkittävä vaikutus koko työyhteisön hyvinvointiin ja menestykseen, suosittelemme lämpimästi johtajuuden ja esimiestyöskentelyn tarkastelua kaiken kokoisille yrityksille, organisaatioille ja yhdistyksille toimialasta riippumatta.