Mindfulness ja itsetuntemus

Oletko stressaantunut? Nukutko huonosti? Ahdistaako työ, vapaa-aika tai elämä ylipäätään? Mindfulness, eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo, voi auttaa sinua parantamaan elämänlaatuasi.

Mindfulness on tietoisuus, joka syntyy, kun kiinnitämme huomiomme nykyhetkeen tarkoituksella, tuomitsematta.

Olet saattanut kuulla sanottavan, että mindfulness on tie hyvään elämään. Se on tietoista hyväksyvää läsnäoloa, eli kaiken aistimista sellaisena, kuin se juuri nyt on. Säännöllisen mindfulness-harjoituksen avulla kehitämme itsellemme kyvyn kohdata ja käsitellä elämän erilaisia tilanteita takertumatta, vastustelematta.

Mindfulnessin juuret ovat buddhalaisuudessa, mutta länsimaissa harjoitus irrotettiin uskonnollisesta viitekehyksestä jo 1970-luvulla. Moderni mindfulness ei näin ollen ole mitenkään liitoksissa uskontoon tai elämänkatsomukseen.

Mindfulness Based Stress Reduction – helpostusta arjen haasteisiin

Mindfulness Based Stress Reduction eli MBSR on Jon Kabat-Zinnin kehittämä menetelmä, jota alunperin käytettiin kroonisista sairauksista kärsivien potilaiden hoidossa Massachusettsin yliopiston lääketieteellisen koulun kipuklinikalla. Hyvien tulosten seurauksena sitä alettiin pian tutkia ympäri maailmaa sekä hyödyntää etenkin terveydenhuollon tukena. 

Länsimaissa mindfulnessia on sovellettu muun muassa hoitotyössä, urheiluvalmennuksessa ja työelämässä jo 1970-luvulta. Nykyisin sitä hyödyntävät muun muassa psykiatrit, terapeutit ja kivunhoitoon erikoistuneet lääkärit. Menetelmä toimii apuna monenlaisten vaivojen, kuten masennuksen, työuupumuksen ja kipujen aiheuttamien ongelmien, hoidossa.

Tänä päivänä meditaatioon pohjautuvaa mindfulness-menetelmää suositaan yhä useammassa yrityksessä ja organisaatiossa ja jopa kouluissa – myös Suomessa!

Säännöllisen mindfulnessin harjoittamisen hyödyt

Säännöllisen mindfulness-harjoituksen on todettu muun muassa lisäävän elämäntyytyväisyyttä, vahvistavan itsetuntemusta ja vähentävän ahdistusta. Empatiakyky paranee, luottamuksen tunne kasvaa ja muisti paranee. Aivokuvantamisessa sen on havaittu jopa vähentävän negatiivisia ajatuksia, mitä ei ole saatu aikaan edes tavallisilla rentoutusharjoituksilla! Keho ja mieli rentoutuvat, mikä tarkoittaa, että mindfulnessista voi olla erityisen suuri hyöty esimerkiksi unettomuudesta kärsiville.  

Kun pysähdyt tarkastelemaan tätä hetkeä ja otat sen vastaan juuri sellaisena kun se on, uteliaisuudella, takertumatta, avautuu ovet syvempään itsetuntemukseen ja sitä kautta aidomman, omannäköisen elämän elämiseen.

Miltä minusta tuntuu juuri nyt? Mitä kaipaan tällä hetkellä? Mitä toivon elämältä?

Toisin sanoen: syitä harjoittaa mindfulnessia on lukuisia. Tutustu kurssitarjontaamme alla!

Paranna elämänlaatuasi ja lähde mukaan! ->