Mindfulness ja itsetuntemus

Oletko stressaantunut? Nukutko huonosti? Ahdistaako työ, vapaa-aika tai elämä ylipäätään? Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo voi auttaa sinua parantamaan elämänlaatuasi.

Mindfulness on tietoisuus, joka syntyy, kun kiinnitämme huomiomme nykyhetkeen tarkoituksella, tuomitsematta.

Jon Kabat-Zinn, modernin mindfulnessin perustaja

Mindfulness on tie hyvään elämään. Se on tietoista hyväksyvää läsnäoloa: kaiken aistimista sellaisena, kuin se juuri nyt on. Tietoisella elämisen taidolla tarkoitetaan sitä, että kehitämme itsellemme kyvyn kohdata ja käsitellä elämän erilaisia tilanteita takertumatta, vastustelematta.

Säännöllisen mindfulnessin harjoittamisen on todettu muun muassa lisäävän elämäntyytyväisyyttä, vahvistavan itsetuntemusta ja vähentävän ahdistusta. Aivokuvantamisessa sen on jopa havaittu vähentävän negatiivisia ajatuksia, mitä ei ole saatu aikaan edes tavallisilla rentoutusharjoituksilla! Empatiakyky paranee, luottamuksen tunne kasvaa ja muisti paranee. Keho ja mieli rentoutuvat, mistä voi olla apua esimerkiksi unettomuudesta kärsiville.  

Toisin sanoen: syitä tehdä mindfulness osaksi elämää on monia.

Paranna elämänlaatuasi ja ->