Työyhteisösovittelu on konfliktinhallintamenetelmä

Ollaanko työyhteisössänne konfliktin äärellä? Ovatko tiimiläistesi suhteet tulehtuneet? Ota avuksi työyhteisösovittelija!

Ihminen on ihminen myös työpaikalla. Välillä saattaa ilmetä tilanteita, joissa yhteinen sävel on vaikea löytää. Syntyy konflikteja, joiden vaikutus voi näkyä sekä työilmapiirissä että työn jäljessä – pahimmillaan koko organisaation tuloksessa!

Kiireen keskellä konfliktien lakaiseminen maton alle saattaa tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta. Ajatellaan, että ehkä se ongelma ratkeaa ajan myötä. Ongelmista puhumatta jättäminen ei kuitenkaan auta niiden ratkaisemisessa, päin vastoin. Tällöin apu saattaa löytyä työyhteisösovittelusta.

Apua ulkopuolisesta henkilöstä

Työyhteisösovittelu on työyhteisöön soveltuva vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa sovittelija, eli puolueeton ulkopuolinen henkilö, auttaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Sovittelija varmistaa jokaisen kuulluksi tulemisen

Sovittelija toimii sovinnon mahdollistajana ohjaten prosessia erityisin sovittelumenetelmin. Hän ei pyri ratkomaan osapuolten ongelmaa, vaan mahdollistaa jokaisen kuulluksi tulemisen ja tekee tilaa tunteiden käsittelylle, moraaliselle pohdinnalle sekä arvokeskustelulle. 

Työyhteisösovittelun tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisu itse.

Tavoitteena kunkin osapuolen hyväksymä sopimus

Työyhteisösovittelun tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään ratkaisu ja saamaan aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sopimukseen kirjataan ne asiat, joiden parantamiseen kukin osapuoli sitoutuu. Sovitun tekemistä seurataan ja sovittelua on mahdollista jatkaa tarvittaessa.

Mitä nopeammin ristiriitatilanteeseen puututaan, sitä vähemmän haittaa se ehtii saada aikaan! Ennaltaehkäisevästi tilanteeseen voidaan puuttua coachingin tai työnohjauksen menetelmin.